Lieta C-853/19: Tiesas (devītā palāta) 2020. gada 2. jūlija rīkojums (Okresný súd Poprad – Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālo nolēmumu) – IM/Sting Reality s.r.o. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 99. pants – Patērētāju tiesību aizsardzība – Direktīva 2005/29/EK – Uzņēmēju negodīgā komercprakse attiecībā pret patērētājiem – 8. un 9.pants – Agresīvā komercprakse – Direktīva 93/13/EEK – Negodīgie noteikumi patērētāju līgumos – Noteikums, par kuru bija atsevišķa apspriešanās – Valsts tiesas pilnvaras)