Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9310 — PFR/IFM/PSA/DCT) (EØS-relevant tekst.)