Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9310 – PFR/IFM/PSA/DCT) (Text s významem pro EHP.)