Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/479 z 1. apríla 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v niektorých nápojoch so zníženou energetickou hodnotou a nápojoch bez pridaných cukrov (Text s významom pre EHP)$