Verordening (EU) 2016/479 van de Commissie van 1 april 2016 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van steviolglycosiden (E 960) als zoetstof in bepaalde dranken met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers (Voor de EER relevante tekst)$