Komisijas Regula (ES) 2016/479 (2016. gada 1. aprīlis), ar ko attiecībā uz steviolglikozīdu (E 960) kā saldinātāja lietošanu noteiktos dzērienos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienota cukura groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)$