Регламент (ЕС) 2016/479 на Комисията от 1 април 2016 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на стевиолови гликозиди (E 960) като подсладител в някои нискоенергийни напитки или напитки без добавена захар (Текст от значение за ЕИП)$