Eurons växelkursKälla: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken. 16 december 20192019/C 424/04