Afgørelse truffet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed om ændring af EBA-beslutningen, der bekræfter, at visse ECAI'ers uopfordrede kreditvurderinger ikke adskiller sig i kvalitet fra bestilte kreditvurderinger fra disse (2016/C 266/05)