Rozhodnutí Evropského orgánu pro bankovnictví, kterým se mění rozhodnutí orgánu EBA potvrzující, že nevyžádaná úvěrová hodnocení vypracovaná určitými externími ratingovými agenturami se kvalitou neliší od jejich vyžádaných úvěrových hodnocení (2016/C 266/05)