Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīguma par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (Interbus nolīguma) Protokolu par pasažieru regulārajiem un speciālajiem regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem