Rättelse till förslagsinfordran utfärdad av Europeiska kommissionen för sysselsättnings och socio-kulturella evenemang i EU:s regioner som angränsar till kandidatländerna (EGT C 174 av den 20.7.2002)