Boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v EÚ Uznesenie Európskeho parlamentu z  24. marca 2009 o boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v Európskej únii (2008/2071(INI))