Борба срещу гениталното осакатяване на жени, практикувано в ЕС Резолюция на Европейския парламент от 24 март 2009 г. относно борбата срещу гениталното осакатяване на жени, практикувано в ЕС (2008/2071(INI))