Meddelelse om afslutning af foranstaltningerne over for et tredjeland, som den 10. juni 2014 blev underrettet om, at det muligvis ville blive identificeret som et ikke-samarbejdende tredjeland i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri