2004. gada 31. martā plenārajā sesijā pieņemtais EESK Reglamenta 2. grozījums