Druhá změna jednacího řádu Evropského a sociálního výboru (přijatá dne 31. března 2004)