Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. júla 2009.