Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 lipca 2009 r.$