Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tielet Awla) tas-16 ta' Lulju 2009.