Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 16ης Ιουλίου 2009.