Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9481 — CCS/DSG/CES) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2019/C 352/20