Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9481 – CCS/DSG/CES) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2019/C 352/20