Kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. toukokuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (kodifikaatio) (KOM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))#P7_TC1-COD(2010)0264 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. toukokuuta 2011 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (kodifikaatio) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti#LUETTELO LIITTEISTÄ