Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimo, nustatančio lygiaverčio poveikio priemones 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvos 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo priemonėms, pasirašymo ir patvirtinimo bei dėl prie jo pridedamos Bendros ketinimų deklaracijos patvirtinimo ir pasirašymo