Cauza T-139/15: Hotărârea Tribunalului din 12 martie 2019 — Ungaria/Comisia (FEOGA — secțiunea Garantare — FEGA — Zahăr — Regimul temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană — Regulamentul (CE) nr. 320/2006 — Regulamentul (CE) nr. 968/2006 — Cheltuieli excluse de la finanțare — Cheltuieli efectuate de Ungaria — Condiții pentru acordarea ajutorului pentru dezafectare integrală și a ajutorului pentru dezafectare parțială — Noțiunea „instalații de producție” — Aprecierea utilizării silozurilor la data introducerii cererii de acordare a ajutorului — Noțiunea „dezafectare integrală” — Anexa 2 la documentul VI/5330/97 — Dificultăți de interpretare a reglementării Uniunii — Cooperare loială)