kohtuasi T-139/15: Üldkohtu 12. märtsi 2019. aasta otsus — Ungari versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — EAGF — Suhkur — Ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses — Määrus (EÜ) nr 320/2006 — Määrus (EÜ) nr 968/2006 — Rahastamisest välja jäetud kulutused — Ungari tehtud kulutused — Tootmisseadmete täielikuks demonteerimiseks antava toetuse ja tootmisseadmete osaliseks demonteerimiseks antava toetuse andmise tingimused — Mõiste „tootmisseadmed“ — Hinnangu andmine tornhoidlate kasutamisele abitaotluse esitamise kuupäeval — Mõiste „täielik demonteerimine“ — Dokumendi VI/5330/97 2. lisa — Euroopa Liidu õiguse tõlgendamise raskused — Lojaalne koostöö)