Kommissionens förordning (EU) 2019/145 av den 30 januari 2019 om rättelse av den nederländska språkversionen av förordning (EU) nr 68/2013 om en förteckning över foderråvaror (Text av betydelse för EES.)