2007/458/EK: Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással létrehozott mezőgazdasági vegyes bizottság 1/2007 határozata ( 2007. június 15. ) az 5. melléklet függelékeinek módosításairól