Sag C-135/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. oktober 2018 — Logistik XXL GmbH mod CMR Transport & Logistik, procesdeltager: Rudolph Spedition und Logistik GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland)