Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o dostopu javnosti do dokumentov (člen 116(7) Poslovnika) v letih 2014 in 2015 (2015/2287(INI))