Vec C-474/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Švédsko) 18. júna 2019 — Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening