Întrebare scrisă E-4892/09 adresată de Alan Kelly (S-D) Comisiei. Norme privind ajutorul de stat