Komission direktiivi 2001/61/EY, annettu 8 päivänä elokuuta 2001, tiettyjen epoksijohdannaisten käytöstä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)