Asia T-510/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.12.2015 – Italia v. komissio (Kieliä koskevat järjestelyt — Kääntäjien palvelukseenottamista koskevia avoimia kilpailuja koskeva ilmoitus — Kolmesta kielestä valittava toinen kieli — Kilpailuun hakijoiden kanssa käytettävä kommunikaatiokieli — Asetus N:o 1 — Henkilöstösääntöjen 1 e artiklan 1 kohta 27 artikla ja 28 artiklan f kohta — Syrjintäkiellon periaate — Oikeasuhteisuus)