Komisjoni 1. oktoobri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2020 (millega kehtestatakse valgusallikate ja eraldiseisvate talitlusseadiste ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 244/2009, (EÜ) nr 245/2009 ja (EL) nr 1194/2012) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 315, 5. detsember 2019)