Mål T-189/20: Överklagande ingett den 6 april 2020 – Chiquita Brands mot EUIPO – Fyffes International (HOYA)