Jaunųjų ūkininkų ateitis pagal vykdomą BŽŪP reformą 2008 m. birželio 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl jaunųjų ūkininkų ateities pagal vykdomą BŽŪP reformą (2007/2194(INI))