Rådets beslut (EU) 2015/2361 av den 16 december 2015 om utnämning av en italiensk ledamot och en italiensk suppleant i Regionkommittén