Padomes Lēmums (ES) 2015/2361 (2015. gada 16. decembris), ar ko ieceļ vienu Reģionu komitejas locekli no Itālijas un vienu locekļa aizstājēju no Itālijas