Zaak C-35/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal de première instance de Liège (België) op 21 januari 2019 — BU / Belgische Staat