Дело C-35/19: Преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Liège (Белгия), постъпило на 21 януари 2019 г. — BU/État belge