Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2020/432 van de Commissie van 23 maart 2020 tot wijziging van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad wat de definitie van groenten en de lijst van geslachten en soorten in artikel 2, lid 1, onder b), betreft (Voor de EER relevante tekst)