Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/432 tat-23 ta’ Marzu 2020 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE fir-rigward tad-definizzjoni tal-ħxejjex u l-lista ta’ ġeneri u speċijiet fl-Artikolu 2(1)(b) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)