Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2020/432 2020 m. kovo 23 d. kuria dėl 2 straipsnio 1 dalies b punkte pateiktos termino „daržovės“ apibrėžties ir daržovių genčių ir rūšių sąrašo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2002/55/EB (Tekstas svarbus EEE)