Sprawa C-94/05: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony wyrokiem Bundesverwaltungsgericht, wydanym w dniu 9 grudnia 2004 r., w sprawie Emsland-Stärke GmbH przeciwko Bezirksregierung Weser-Ems