Il-pubblikazzjoni aħħarija tad-dokumenti COM ħlief għal proposti leġiżlattivi u proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni ĠU C 264, 8.9.2011