Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8439 – Wärtsilä/CSSC/JV) (Dokuments attiecas uz EEZ. )