Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8439 – Wärtsilä/CSSC/JV) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )