Întrebare scrisă E-5278/09 adresată de Charles Tannock (ECR) Comisiei. Consecinţele în materie de concurenţă ale activităţilor BBC asupra organismelor comerciale de radiodifuziune şi asupra distribuitorilor de ziare